5แนวทางทำโฆษณาให้ปังยอดขายขึ้นสร้างภาพลักษณ์ดี

5 แนวทางสำคัญสำหรับแบรนด์ที่จะนำไปใช้ในการทำแคมเปญโฆษณาหลากหลายช่องทางให้ประสบผลสำเร็จ และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการทำแคมเปญที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีดังนี้
1.ไอเดียชัด 

ไอเดียหลักต้องชัดเจนแคมเปญจึงะเกิดผล เพราะ ไอเดียหลักจะทำหน้าที่เชื่อมโยงคอนเทนท์ทั้งหมดให้งานสอดคล้องไปในทางเดียวกัน และการเชื่อมโยงของทุกอย่างในยังทรงผลดีต่อ ภาพลักษณ์ของ ตราสินค้าอีกด้วย

2.โฆษณาย่อยก็สำคัญ

คนเราจะจดจำแคมเปญได้จากองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดไม่ใช่ส่วนใดส่วนนึง เพราะฉะนั้นทุกส่วนของแคมเปญสำคัญมากที่จะส่งผลให้แคมเปญประสบผลสำเร็จและสร้างการจดจำให้แก่แบรนด์ เช่น โฆษณาในเฟซบุ้คอาจเป็นช่องทางรองในการสื่อสารไปหากลุ่มเป้าหมายช่องทางหลักอาจเป็นสื่อโทรทัศน์ แต่โฆษณาบนเฟซบุ้คอาจทำให้เกิดกระแสและถูกพูดถึงได้มากกว่าสื่อโทรทัศน์ และนี้เป็นเหตุให้โฆษณาย่อยมีส่วนสำคัญพอๆกับองค์ประกอบอื่นๆ

3.ผสมผสานองค์ประกอบต่างๆของแคมเปญมากขึ้น 

แม้ว่าแคมเปญจะไม่ได้ถูกออกแบบแยกย่อยสำหรับใช้ในช่องทางที่ต่างกันแต่แคมเปญที่สอดคล้องมีโอกาสประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์มากกว่า แต่การเล่นกับองค์ประกอบต่างๆมากขึ้นย่อมส่งผลดีกว่าในการสื่อสารแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ

4. ให้ความสำคัญหรือลงทุนกับช่องทางที่จะมีบทบาทที่ชัดเจนสำหรับแคมเปญเท่านั้น

การเลือกช่องทางสำคัญมากโดยเฉพาะการเลือกช่องทางที่มีบทบาทสำคัญในแคมเปญและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การทำความเข้าใจลักษณะของสื่อแต่ละประเภททั้งในทางลบและทางบวกผลกระทบและต้นทุนยังช่วยในการวิเคระาห์เลือกช่องทางหลักช่องทางรองในการสื่อสารออกไป

5. ออกแบบคอนเทนท์โดยเฉพาะสำหรับแต่ละช่องทาง

ควรหาจุดที่ลงตัวระหว่างการสร้างการเชื่อมโยงและการสร้างความแตกต่างระหว่างการสื่อสารโฆษณาในแต่ละสื่อที่ต้องการจะสื่อออกไป ควรมีการยืดหยุ่นที่พอสำหรับคอนเทนท์ใหม่ๆ และสามารถเชื่อมโยงกับองค์ประกอบต่างๆในของแคมเปญ

ANTS  
สามารถช่วยคุณได้ในการทำโฆษณาใน facebbok และ google ให้เราช่วยคุณให้ง่ายขึ้นและเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น
ติดต่อสอบถามเพิมเติม 
www.ants.co.th
line: @ants
fb : ANT Sms & Mobile Marketing

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *