StarBucks ไม่เชื่อ Bitcoin จะมาเป็นสกุลเงินได้

Howard Schultz, CEO Starbucks

Howard Schultz ผู้ก่อตั้ง Starbucks เชื่อว่า Bitcoin และ Cryptocurrency  ต่างๆ จะยังไม่สามารถมาแทนเงินได้

นักวิเคราะห์จาก Wallstreet ได้ถาม Howard Schultz  ในระหว่าง Conference Call ว่า อะไรจะสามารถเกิดขึ้นกับ Cryptocurrency เหล่านี้บ้าง Howard Schultz ได้กล่าวเสริมว่า ไม่ใช่เพราะว่าเค้ากำลังพูดถึง Bitcoin เพราะว่าผมไม่เชื่อว่า Bitcoin จะกลายมาเป็นสกุลเงินหนึ่งได้ไม่ว่าในวันนี้หรืออนาคต ผมกำลังพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ของBlockchain และความเป็นไปของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่เร็วๆนี้แต่จากนี้อีก 2-3 ปี

Howard Schultz ซึ่งลงจากตำแหน่ง CEO ของ Starbucks เมื่อปีที่แล้วแต่ยังคงดำรงตำแหน่ง Executive Chairman แสดงความเชื่อมั่นว่า Starbucks ว่าไม่มีทางนำ Cyptocurrency มาลงทุนหรือใช้เด็ดขาด แต่เค้ายังกล่าว่า Cyptocurrency บางส่วนสุดท้ายแล้วอาจจะสามารถนำมาใช้ตามกฎหมายได้

Howard Schultz กล่าวต่อว่า ที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมืี่อเราคิดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตแล้วส่วนตัวผมเชื่อว่าบางสกลุเงินดิจิทัลที่อาศัย Blackchian ได้รับความไว้วางใจและสามารถนำมาใช้ได้ตามกฏหมาย

Starbucks เป็นผู้นำเรื่องการ ชำระเงินผ่านทาง Digital มานานหลายปีแล้ว โปรแกรม MY Starbucks Rewards มีสมาชิก 1.42ล้านคนในสหรัฐอเมริกาและสมาชิกเหล่านี้มียอดค่าใช้จ่าย 37%ของยอดขายในอเมริกา ในขณะที่การชำระเงินผ่าน mobile phone มีถึง 11% กล่าวกันว่า Starbucks มีเงินหนุนเวียนในระบบนี้มากกว่าเงินฝากของธนาคารบางแห่งซะอีกระหว่างที่เขากำลังวิเคระาห์สถานการณ์ของ Bitcoin ในขณะเดียวกัน Starbucks ก็มีผลประกอบการที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่ของไตสมาสแรก

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *